Aszadnak is osztana lapokat az átmenet alatt az EU

Brüsszel, 2017. április 3.
Az Európai Unió továbbra is egy átfogó és minden érdekeltet bevonó politikai átmenettől teszi függővé részvételét a szíriai újjáépítésben. A magyar külügyminiszter szerint ugyanakkor az EU fordítva ül a lovon, amikor a béketeremtés helyett már arra koncentrál, hogy ki vezesse az átmenet alatt Szíriát.
Két nappal a brüsszeli szír donorkonferencia előtt az EU-tagállamok külügyminiszterei EU-stratégiát fogadtak el Szíriáról. Ez bár továbbra is megkerüli azt a lényegi kérdést, hogy személy szerint bármilyen szerepet szánjanak-e Aszad elnöknek Szíria jövőjében, EU-diplomaták szerint az Unió legalábbis az új Szíria alapjainak lerakása felé való átmenetben már kénytelen-kelletlen a damaszkuszi rezsim vezetőjével számolni, amit eddig Párizs és Berlin elutasított.
 
Az EU28-ak külügyminiszterei az új Szíria-stratégiában mindenesetre leszögezték a következőt: „az EU emlékeztet rá, hogy a jelenlegi rezsim alatt nem lehet tartós béke Szíriában” (ami utalás lehet arra, hogy átmenetileg viszont ez enm kizárt). A külügyminiszterek által elfogadott dokumentum megjegyzi, hogy jelenleg 13 és fél millió az ország területén tartózkodó szír szorul humanitárius segítségre, köztük 6,3 millió az országon belül szétszóródott menekült. Másfél millióan élnek ostromállapot körülményei között, és további 5 millió szír menekültet fogadtak be a szomszédos országok, illetve a tágabb térség.
 
Az uniós külügyminiszterek hangsúlyozzák, hogy elsősorban a szíriai rezsim felelőssége a lakosság megóvása. Ezért felszólítják a „rezsimet és szövetségeseit, jelesül Oroszországot, hogy mindent tegyenek meg az ellenségeskedések teljes beszüntetése, az ostromgyűrűk feloldása és a humanitárius segélyszállítmányokhoz való akadálytalan hozzáférés érdekében. Erélyesen elítélik az emberi jogok és a nemzetközi jog „minden fél, de különösen a szíriai rezsim által” történő folytatólagos megsértését.
 
Az EU hat területen fogalmazta meg a Szíriára vonatkozó stratégiai céljait:
 
1. A háború befejezése egy tényleges politikai átmeneten keresztül az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2254-es határozatával összhangban amit a konfliktusban érintett felek az ENSZ szíriai külömegbízottjának égisze alatt és a kulcsfontosságú nemzetközi szereplők támogatásával kellene, hogy kitárgyaljanak.
 
Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter ugyanakkor sajtótájékoztatóján látványosan elhatárolódott ettől a passzustól, mert szerinte az EU felcseréli a sorrendiséget. Először ugyanis szerinte a békének kellene érvényt szerezni, és csak ezután kellene foglalkozni azzal, ki vezesse az átmenet alatt az országot. Ezzel szemben úgy látja, hogy az EU előbb éppen a másodikról vitázik, amikor még béke sincs. Szijjártó úgy vélte, hogy a szíriaiaknak maguknak kell eldönteniük, kit akarnak vezetőjüknek, és abba nem szabad beleszólni kívülről.
 
2. Az EU fontosnak tart egy érdemi és az érintetteket a lehető legszélesebb körben bevonó átmenetet Szíriában, az ENSZ BT 2254-es számú határozatával és a genfi közleménnyel összhangban, „a politikai ellenzék megerősítéséhez nyújtott támogatáson keresztül”. Arra is felszólítják a szíriai kormányt, hogy részletezze terveit a széles alapokon nyugvó politikai átmenetről.
 
3. A legsebezhetőbb szíriaiak humanitárius szükségleteinek kielégítésével életeket kell menteni az ország egész területén, hatékonyan és elvszerűen.
 
4. A demokrácia, az emberi jogok és a szólásszabadság előmozdítása a szíriai civil társadalmi szervezetek megerősítésén keresztül.
 
5. A háborús bűnök elszámoltathatóságának előmozdítása a nemzeti megbékélési folyamatot és az átmeneti igazságszolgáltatást szem előtt tartásával.
 
6. A szíriai lakosság és a szíriai társadalom ellenállóképességének a támogatása (oktatás, lakhatási körülmények stb.)
 
A külügyminiszterek végül azt is megismételték, hogy csak egy átfogó, tényleges és az érintettek lehetőleg minél szélesebb körének bevonását lehetővé tévő politikai átmenet esetén lesznek készek segítséget nyújtani Szíria újjáépítéséhez (illetve, ha ez a folyamat tart).

Eddigi hozzászólások (0)

  • Hírlevél
  • Legolvasottabb
  • Megosztva

Hírlevelünket csak előfizetőink olvashatják. Kérjük, jelentkezzen be itt.
Bővebb információ az előfizetésről itt.
Aktuális számunk témái:

  • Felparázslott a vita a kötelező menekültkvótákról
  • Az EP-ben is bírálták Tusk felvetését a kvóták ejtéséről
  • Az EP sem ellenzi a Brexit-tárgyalások új szakaszát
  • Szijjártó: csak egyféleképpen lehet értelmezni a VB ukrán szakvéleményét
  • Egyetlen EU-tagállam sem költözteti át a követségét Jeruzsálembe
  • Stratégiai jelentés az uniós alapok felhasználásáról
Twitter
Facebook