Mehet az állami támogatás Paksnak

Az Európai Bizottság hétfőn jóváhagyta a Paks II atomerőmű-beruházáshoz nyújtandó állami támogatást, miután Magyarországtól megfelelő garanciákat kapott arra vonatkozóan, hogy a tranzakció csak a minimális és elfogadható mértékben torzítja majd a piaci versenyt. A döntéssel elvileg a paksi „kirakójáték” összes építőkockája a helyére került.
Zöld jelzést adott hétfőn az Európai Bizottság a Paks II atomerőmű-beruházáshoz tervezett állami támogatásnak, miután Magyarország kötelezettségeket vállalt a versenytorzulás korlátozása érdekében. Brüsszel ezzel hivatalosan is kimondta azt, hogy a két új paksi reaktor megépítéséhez nyújtott pénzügyi támogatás állami támogatást tartalmaz.
 
„Magyarország a Paks II atomerőmű megépítése mellett döntött, és ehhez az uniós szerződések alapján joga van. A Bizottság feladata annak biztosítása, hogy az állami támogatás következtében az energiapiacon jelentkező versenytorzulás a lehető legkisebb mértékű legyen. Vizsgálatunk során a magyar kormány jelentős kötelezettségeket vállalt, ami lehetővé tette a Bizottság számára a beruházás jóváhagyását az uniós állami támogatási szabályok alapján” - kommentálta a döntést Margrethe Vestager, az EU versenypolitikáért felelős biztosa.
 
A magyar kormány hosszú időn keresztül kitartott amellett, hogy nincs szó állami támogatásról, mert az állam a magánberuházókhoz hasonló feltételek mellett nyújt kölcsönt a projekthez. Brüsszel azonban kezdettől fogva úgy vélte, hogy jelen esetben állami támogatás forog fenn, és vizsgálata annak megállapítására irányult, hogy vajon magánberuházók hasonló körülmények és megtérülési ráta mellett belefognának egy ilyen beruházásba. „Azt látjuk mindenhol Európában, hogy a tagállamok állami támogatást kénytelenek nyújtani a nukleáris projektekhez, mert a piac egyszerűen nem képes a költségeket fedezni” - mutatott rá egy nevének mellőzését kérő szakértő.
 
A Bizottság állami támogatási vizsgálata végül megállapította, hogy a magyar állam a beruházással összefüggésben a magánberuházók számára elfogadható mértéknél alacsonyabb megtérülési rátát fogad el. A beruházás tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatást tartalmaz. Az említett szabályok szerint az állami támogatás akkor hagyható jóvá, ha a kitűzött célokra korlátozódik és azokkal arányos.
 
Magyarország a testület szerint bizonyította, hogy az intézkedés nem okoz indokolatlan torzulást a magyar energiapiacon. A kormány a Bizottság megfogalmazása szerint „több jelentős kötelezettséget vállalt” a verseny potenciális torzulásainak korlátozása érdekében. Ezek a következők:

a) A Paks II működése túlkompenzációjának elkerülése érdekében az új atomerőmű által elért esetleges nyereség kizárólag Magyarország befektetésének megtérítésére, vagy a Paks II normál üzemeltetési költségeinek fedezésére fordítható. A nyereség további termelési kapacitás megépítésébe, vagy megvásárlásába történő visszaforgatása nem lehetséges.

b) A piaci koncentráció megelőzése érdekében Paks II funkcionálisan és jogilag független lesz a paksi atomerőmű üzemeltetőjétől (jelenleg a Magyar Villamos Művek Zrt.) és annak bármilyen esetleges jogutódjától vagy más állami tulajdonú energetikai vállalatoktól. (Ezt a feltételt, vagyis a cég szétválasztását a magyar fél már az előzetes támogatási vizsgálat során teljesítette a Bizottság szerint).

c) A piaci likviditás biztosítása érdekében a Paks II teljes villamosenergia-termelésének legalább 30%-át nyílt villamosenergia-tőzsdén értékesíti majd. A Paks II a teljes villamosenergia-termelésének fennmaradó részét objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes módon, árverések útján fogja értékesíteni.

A fentiek alapján a Bizottság az uniós állami támogatási szabályok értelmében jóváhagyta az intézkedést, mivel megítélése szerint a támogatás összege a kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg és azokkal arányos, míg az állami támogatásból eredő versenytorzulást minimálisra mérséklik.
 
A Paks ügyében folytatott állami támogatási vizsgálat tanulságait meghúzva egy forrás két fontos mozzanatot emelt ki. Egy: a Bizottság vizsgálata átláthatóságot teremtett a nukleáris költségek körül. Kettő: orvosolta azokat az aggodalmakat, amelyek a beruházás kapcsán a horizontális (MVM piaci részesedése) és vertikális piaci koncentráció (a megtermelt áram rendelkezésre állása a piaci szolgáltatók számára) túlzott mértéke miatt felmerült.
 
A BruxInfónak nyilatkozó források a belföldi piacra gyakorolt hatásban látják a fő különbséget a brit Hinkley Point atomerőmű-beruházáshoz és a Paks II-höz nyújtandó állami támogatások között. Jelesül abban, hogy a brit villamos áram piac sokkal kevésbé volt koncentrált, mint a magyar.
 
Az uniós versenyhatóság az állami támogatás regionális piaci versenyre gyakorolt hatását is megvizsgálta, de nem talált érzékelhető versenytorzító hatásokat. Ismeretes, hogy az osztrák kormány erre a szempontra hivatkozva ígérte korábban, hogy jóváhagyás esetén megtámadja az Európai Bíróságon a Bizottság döntését. Ha így lesz, akkor Brüsszelnek kell megvédenie Paks II állami támogatását a bíróságon.
 
Az a tény, hogy Oroszország 10 milliárd eurós kölcsönt nyújt Magyarországnak a két reaktor megépítéséhez, nem játszott szerepet a vizsgálatban – erősítették meg a Bizottságnál.
 
Az állami támogatásról szóló döntéssel a paksi puzzle valamennyi eleme (Euratom-szerződés, nukleáris üzemanyag, környezetvédelem, közbeszerzés és állami támogatás) a helyére került. Elvileg tehát elhárultak az akadályok a projekt végrehajtásának megkezdése előtt.
 
Egy közvetlenül nem ide tartozó dosszié még nyitva van. Ahogy a BruxInfo is beszámolt róla a Bizottság néhány hete ún. adminisztratív levélben kritizálta meg a tavaly decemberben módosított magyar atomtörvényt a nukleáris szabályozó hatóság függetlenségének korlátozása miatt. Brüsszelben úgy tudják, hogy a törvénymódosítás szövege elkészült (ezt az Euratom-szerződés értelmében előzetes véleményezésre el kell küldeni a Bizottságnak), és már csak idő kérdése, mikor kerül a parlament elé szavazásra a jogszabály.

Eddigi hozzászólások (0)

  • Hírlevél
  • Legolvasottabb
  • Megosztva

Hírlevelünket csak előfizetőink olvashatják. Kérjük, jelentkezzen be itt.
Bővebb információ az előfizetésről itt.
Aktuális számunk témái:

  • Felparázslott a vita a kötelező menekültkvótákról
  • Az EP-ben is bírálták Tusk felvetését a kvóták ejtéséről
  • Az EP sem ellenzi a Brexit-tárgyalások új szakaszát
  • Szijjártó: csak egyféleképpen lehet értelmezni a VB ukrán szakvéleményét
  • Egyetlen EU-tagállam sem költözteti át a követségét Jeruzsálembe
  • Stratégiai jelentés az uniós alapok felhasználásáról
Twitter
Facebook