Nem ízlik Budapestnek az új szolidaritási recept

Nem sikerült Szlovákiának közös nevezőre hoznia a tagállamokat arról, hogyan értelmezzék a szolidaritás kérdését a migráció területén. Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy ha minimális mértékben is, de mindenkinek minden területen, így a menekültek kötelező elosztásából is ki kelljen vennie részét a szolidaritásból.
Magas rangú EU-források pénteken megerősítették, nem sikerült konszenzusra jutni a Tanácsban a tagállamok között abban a kérdésben, hogy miként értelmezzék a szolidaritást a migráció kontextusában. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az elnökséget ebben a félévben betöltő Szlovákiától januártól Málta örökli meg a dossziét, amely Magyarországgal homlokegyenes álláspontot képvisel a kérdésben.
 
Pozsony, amely az elmúlt hetekben kényes manőverezésbe fogott, hogy legalább a szolidaritás értelmezésében közös álláspontra hozza a tagállamokat, konszenzus hiányában most kénytelen bedobni a törülközőt és kompromisszumos szöveg helyett egy helyzetjelentést prezentálni csak a jövő heti EU-csúcsot megelőzően.
 
Ez egyúttal azt jelenti, hogy az Európai Tanács egy napra lerövidített ülésén (december 15-én) nem is tesznek majd kísérletet a vitatott kérdés megoldására, hanem azt áttolják a január 1-én hivatalba lépő máltai soros elnökségnek.
 
Több egymástól független forrás is megerősítette a BruxInfónak, hogy a Tanácsban nem sikerült kompromisszumra jutni a szlovák elnökségnek arról az elképzeléséről, amelynek értelmében kivétel nélkül minden tagállamnak minden egyes területen, így a menekültek elosztásában is tevőleges szolidaritást kellene felmutatnia. A szlovák koncepció korábbi változata (erről korábban részletesen írt a Bruxinfo) alapján a tagállamok lényegében még megválogathatták volna, hogyan fejezik ki a szolidaritást szorult helyzetben lévő uniós partnereikkel.
 
Olaszország, Málta és néhány más tagország éles ellenállásával szembesülve Pozsony módosította az anyagot, ami viszont a lényeges tartalmi változás miatt elfogadhatatlanná vált Magyarország számára. De, Budapest nincs egyedül, többek között Lengyelország támogatását is élvezi.

Másfelől diplomáciai források szerint Olaszországnak, Görögországnak és Máltának még így is túl gyenge a módosított szlovák papír, amit még tárgyalási alapnak sem hajlandók elfogadni.
 
A szlovák javaslat értelmében a tagállamoknak a jövőben nem feltétlenül közvetlenül kellene átvenniük menekülteket a frontországokból (alapvetően Olaszországból, Görögországból és Máltából), hanem az ezekben az országokban visszautasított és visszaküldendő migránsok egy részét kellene átvenniük „megőrzésre”, hogy partnereik válláról levegyék a terhet. Ha nem is éppen ilyen, de ehhez hasonló együttműködés jött létre korábban Ausztria és Szlovákia között.

A koncepció jelenlegi formájában ugyanakkor azt is tartalmazza, hogy menekültügyi eljárások lefolytatására is át kellene venniük a frontországokból menedékkérőket a tagállamoknak. Bár az áthelyezés szó nincs leírva, de magyar értelmezés szrint ez egyet jelentene a kötelező menekültelosztással.
 
A máltaiak és az olaszok számára annak kell lennie a kiindulópontnak a dublini rendszer reformjában (és attól függetlenül is), hogy a hozzájuk érkező menedékkérőket automatikusan és kötelezően szétosszák a többi tagállam között. Bár a szlovák elképzelés önkéntes áthelyezésről szól, mégis lenne egy kötelező "önkéntes" szolidaritási minimum minden ország számára.
 
A magyar kormány ezzel szemben továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok különböző módon fejezhessék ki szolidaritásukat, és ők válogathassák meg ennek a konkrét formáját (például határőrök és eszközök küldésével, vagy pénzzel).

Eddigi hozzászólások (0)

  • Hírlevél
  • Legolvasottabb
  • Megosztva

Hírlevelünket csak előfizetőink olvashatják. Kérjük, jelentkezzen be itt.
Bővebb információ az előfizetésről itt.
Aktuális számunk témái:

  • Szabad az út az EU-brit tárgyalások második szakasza előtt
  • Az Európai Bíróság elé kerülnek a magyar dossziék
  • Szópárbaj az EP-szakbizottsági meghallgatáson Magyarországról
  • Folytatódik az eljárás a magyar menekültügyi szabályok ügyében
  • Újabb fórumot járt meg az ukrán törvény körüli vita
Twitter
Facebook